Menu
EST.
1992

Andra generationens byggare

Vi är ett lokalt team som har en lång erfarenhet av byggandet i skärgården. Under åren har vi byggt upp ett koncept som möjliggör att vi kan leverera en produkt som vi kan garantera att fungerar och mår bra i det utsatta skärgårdsklimatet.

Vi utför allt från mindre byggprojekt till större helheter var vi kan erbjuda våra tjänster ända från planeringens början tills nycklarna överlämnas.
Vårt team
Korpo byggtjänst har vuxit från att i början erbjudit mindre byggtjänster och servicearbeten till att idag erbjuda all service inom byggbranschen i den yttersta skärgården. Med ett sammansvetsat team som alla är erfarna av vad byggandet i skärgården innebär är vi stolta över att tillsammans kunna leverera det vi gör idag.

projekt

I nästan 30 år har vi utfört långt över hundra projekt runtom i skärgården. Nedan några referenser från dem i olika kategorier.
Fritidsbostäder
Tillbyggnader och
renoveringar
Bastubyggnader och gäststugor
Bryggor och övriga byggprojekt
Fritidsbostaden är själva huvudbyggnaden på fritidsfastigheten. Vi erbjuder en heltäckande byggservice från planering till färdigt hus och använder oss av beprövade metoder och material som fungerar i skärgården. Vi arbetar gärna med arkitekter på villor av lösvirke men uppför även traditionella stockhuspacket.
Se mer
Vi planerar och utför gärna både större och mindre tillbyggnads samt renoveringsprojekt. Vi har även god erfarenhet av restaureringar.
Se mer
Bastubyggnaden är ofta en mycket viktig del av fritidsstället. Medan många fastigheter har en ganska begränsad byggrätt för denna. Vi hjälper mycket gärna till att planera och bygga denna så att den verkligen passar in och blir vad ni önskat.
Se mer
Bryggan är lika viktig som vägen till en fastighet. Den bör vara stabil och uthållig i de utsatta förhållandena. Vi har lång erfarenhet av olika modeller och hjälper er gärna. Vi tar oss mycket gärna ann alla typer av byggprojekt från mindre till större så länge vi tror vi kan erbjuda någonting ni kommer uppskatta och vara nöjda med.
Se mer
TILLGÅNGAR OCH UTRUSTNING
För att kunna utföra byggnadsprojekt i alla delar av skärgården är det viktigt att ha rätt utrustning för ändamålet. Lika viktigt är det att ha lokalkännedom och ett bra samarbete med andra lokala entreprenörer.

BÅTAR

En båt är alltid en kompromiss. Därför har vi ett brett utbud, så att vi kan röra oss så kostnadseffektivt och miljövänligt som situationen kräver.

LOKALT ARBETSTEAM

Vi är ett sammansvetsat arbetsteam där medlemmarna kommer från olika delar av skärgården.

VERKTYG OCH MASKINER

För att effektivt kunna utföra olika arbetsuppgifter uppdaterar vi vår utrustning kontinuerligt.

LOKALT NÄTVERK

Till ett byggnadsprojekt behövs det oftast flera olika entreprenörer. Vi har ett bra samarbete med lokala el-, vvs-, transport och markarbetsentreprenörer.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Vi är stationerade på Korpo i Åbolands skärgård och vårt verksamhetsområde är Korpo med omnejd. Vi har hemmahamnar på södra och norra sidan av Korpo vilket förkortar restiden betydligt beroende på var projektet finns.

KONTAKTUPPGIFTER

Quote request
Korpo Byggtjänst SVG logo
AB Korpo Byggtjäst OY / Västerkalaxvägen 74, 21710 Korpo / Sam Karlsson 040-5160331 / Artur Johansson 040-4135866 / Y-tunnus 0895951-5
©2023 Korpobyggtjänst
|
Webpage by Ubuntu Productions Korpo