Renovering och utbyggnad av gammalt torp på Hjortö 2009-2010