Från 1992 har Korpo Farmartjänst utfört olika projekt runtom i Korpo, Nagu och Houtskär. Här finns lite bilder från några av dem.