Honkatalos fritidshus 62m2
Byggdes på Birsskär öster om Aspö sommaren 2010