Korpo Farmartjänst grundades 1992 med avsikt att erbjuda olika mindre byggnadstjänster och maskinentrepenader. Under åren som gått har vi specialicerat oss på att bygga i de utsatta och utmanande förhållandena vi har i Åbolands skärgård. Vi har en stor maskinpark med båtar och redskap för att ta oss fram och utföra ett smidigt och optimerat byggande. Numera marknadsför vi oss som Korpo Byggtjänst för att namnet mer skall inrikta sig på vad vi erbjuder för typ av tjänster.

 Idag erbjuder vi en komplett byggnads service med allt från lovansökan till ett färdigt boende.